โรงเรียน
  อำเภอ จังหวัด 
เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บตัวอย่างระบบเว็บโรงเรียนของ Thaischool.in.th เท่านั้น ยังไม่ใช่เว็บเป็นทางการของโรงเรียน สนใจดูรายละเอียดคลิกที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
Table 'thschool1_gallery.s_activity' doesn't existSELECT `s_activity`.activity_id, `s_activity`.title, `s_activity`.icon, `s_activity`.url, `s_activity`.title_eng, `s_activity`.file1 FROM `s_activity` WHERE `s_activity`.school_id = '' ORDER BY `s_activity`.post_date DESC Limit 0,8